UVJETI KORIŠTENJA

1. Prihvaćanje uvjeta
Svako korištenje web stranice klub-kalifornija.com (i/ili drugih internetskih stranica u vlasništvu Klub Kalifornija d.o.o..) podliježe niže navedenim uvjetima. Sadržaj na stranicama klub-kalifornija.com zaštićen je Zakonom o autorskom pravu i drugim srodnim pravima te drugim zakonskim propisima koji reguliraju pravo intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranice klub-kalifornija.com , bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava te je, kao takvo, utuživo pred nadležnim sudom. Podaci, informacije i dokumenti koji su objavljeni na web stranici klub-kalifornija.com ne smiju se reproducirati, kopirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog pristanka Klub Kalifornije d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Klub Kaliforniji d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba sukladno pravu Republike Hrvatske.

Koristeći našu web stranicu, suglasni ste sa navedenim uvjetima korištenja u najnovijoj verziji objavljenoj na ovoj web stranici.

2. Korištenje materijala, sadržaja i informacija u vlasništvu Klub Kalifornija d.o.o.
Klub Kalifornija d.o.o. će nastojati osigurati maksimalnu točnosti informacija i podataka sadržanih na ovoj web stranici, ali se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za netočnost i/ili nepotpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na klub-kalifornija.com (i/ili drugim internetskim stranicama u vlasništvu Klub Kalifornija d.o.o.). Ovu stranicu koristite isključivo na vlastitu odgovornost i vlastiti rizik. Klub Kalifornija d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica. Klub Kalifornija d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica te se odriče odgovornosti za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica. Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća:

1. Rizike koji mogu nastati zbog korištenja ove web stranice
2. Obvezuje se koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Ova web stranica sadrži dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Klub Kalifornija d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti i neograničeno odriče svake odgovornosti uključujući točnost, potpunost, sigurnost i dostupnost sadržaja na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

3. Zaštita osobnih podataka korisnika stranica
Svi podaci koji se smatraju „osobnim podatkom“ kako ih definira Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), u daljnjem tekstu: Uredba, tretirati će se u skladu sa važećim hrvatskim pravnim propisima o zaštiti osobnih podataka kao i u skladu sa pravnom stečevinom Europske unije, uz maksimalnu zaštitu Vaše privatnosti i anonimnosti, a u skladu sa odredbama Uredbe. Klub Kalifornija d.o.o. prikupljati će osobne podatke isključivo kada nam date privolu za obrađivanje Vaših osobnih podataka ( u skladu sa čl. 7. Uredbe ), a u svrhu boljeg uvida i razumijevanja zadovoljstva i potrebe korisnika, kupaca kao i unaprjeđenja poslovanja. Klub Kalifornija d.o.o. takve podatke neće otkrivati niti učiniti dostupnima trećim stranama, osim na Vaš zahtjev ili uz Vašu prethodnu suglasnost, u oba slučaja zahtjev odnosno suglasnost mora se podnijeti izričito i u pismenom obliku. Klub Kalifornija d.o.o. neće prikupljati osobne podatke koji se mogu podvesti pod „Posebne kategorije osobnih podataka“ u smislu čl. 9. navedene Uredbe.

Klub Kalifornija d.o.o. zadržava pravo u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga ili dostave prethodne obavijesti korisnicima, izmijeniti ove Uvjeta korištenja i sadržaj ove web stranice, te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

4. Nadležno pravo i sud
1) Web stranica, uvjeti korištenja iste kao i njen sadržaj podliježe pravnim propisima Republike Hrvatske. Sve sporove, koji mogu proizaći iz prava korištenja ove web stranice, njenog sadržaja ili u vezi sa uvjetima korištenja uključujući valjanost, tumačenje i primjenu, strane će nastojati riješiti mirnim putem.
2) Ukoliko strane ne mogu riješiti spor mirnim putem nadležan je sud u Zagrebu.

PREUZMI UVJETE KORIŠTENJA U .PDF FORMATU